dimecres, 6 de gener de 2016

FugaçFugaç, la nit,
com una estrella.
No diguis res.
Escolta’t
la pell encesa.