dijous, 19 de novembre de 2015

TempestaTempesta. Cauen, a grapats, teules i ocells. Vertigen de l’aire fet embut que udola la fúria de ser viu. Parracs d’aigua, llençols, cortines. Paraigües capgirats en flors. Pedra, aigua agrumollada, plor.

Cauen ocells. No hi ha recer, som a ple temps.